Τιμές Εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων δεν διαμορφώνονται από τις εταιρείες των ΚΤΕΛ αλλά καθορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών με υπουργική απόφαση.

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ 50% 25%
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΑΘΗΝΑ 34,00 17,00 26,00
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΙΣΘΜΟ 27,00 14,00 20,50
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΑΙΓΙΟ 19,10 10,10 14,60
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΠΑΤΡΑ 16,50 8,50 12,50
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΡΙΟ 15,00 8,00 11,50
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36,00 18,00 27,00
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΒΕΡΟΙΑ 31,00 15,00 23,00
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΚΟΖΑΝΗ 26,00 13,00 20,00
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΓΡΕΒΕΝΑ 22,00 11,00 16,00
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11,00 5,50 8,50
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 12.20 6,10 9,20
ΛΕΥΚΑΔΑ  ΠΡΕΒΕΖΑ 3,50 1,80 2,80

 

Οι τιμές των εισιτηρίων εντός του νομού κυμαίνονται από 1,60€ (ελάχιστο κόστος διαδρομής μέχρι 14χλμ) έως 3,40€ όπου είναι και η πιο μακρινή διαδρομή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Διατίθεται εισιτήριο επιστροφής για τις παρακάτω διαδρομές, με ισχύ ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του.

Λευκάδα – Αθήνα  64,00, Λευκάδα – Θεσσαλονίκη 66,00

ON-LINE ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  Έκπτωση στην ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου για τις παρακάτω διαδρομές.

Λευκάδα – Αθήνα 32,00  Λευκάδα – Θεσσαλονίκη 34,00  Λευκάδα – Πάτρα 16,50

Εισιτήριο Επιστροφής  Λευκάδα-Αθήνα-Λευκάδα  62,00