Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29-06-2013

Δείτε την πρόσκληση εδώ.