Ισολογισμός 2013

Αναρτήθηκε ο ισολογισμός για το έτος 2013. Ανατρέξτε στη σελίδα ‘Εταιρία -> Δημόσια Έγγραφα’