ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονίας τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής.

Τετάρτη 24-12-2014 Τα δρομολόγια θα εκτελεσθουν κανονικά προς όλους τους προορισμούς.

Πέμπτη 25-12-2014 ημέρα Χριστουγέννων. Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Παρασκευή 26-12-2014 Θα εκτελεσθούν μόνο τα παρακάτω δρομολόγια

ΛΕΥΚΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ 09.30, 12.30, 17.15  ΑΘΗΝΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ 13.00,16.30, 20.30

Πέμπτη 01-01-2014 ημέρα Πρωτοχρονιάς Θα εκτελεσθούν μόνο τα παρακάτω δρομολόγια

ΛΕΥΚΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ 09.30, 12.30, 17.15  ΑΘΗΝΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ 13.00, 16.30, 20.30

Παρασκευή 02-01-2015 Θα πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια κανονικά. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο 09.00 για Θεσσαλονίκη.