ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 01-11-2016

Σας ανακοινώνουμε το χειμερινό πρόγραμμα του δρομολόγίου της Θεσσαλονίκης για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2016 έως 30 Απριλίου 2017. Θα πραγματοποιούνται τρείς (3) αναχωρήσεις την εβδομάδα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από Λευκάδα προς Θεσσαλονίκη:

Πέμπτη 09.45  Παρασκευή 14.15  Κυριακή 09.45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από Θεσσαλονίκη προς Λευκάδα:

Παρασκευή 14.15  Κυριακή 14.15  Δευτέρα 14.15