ΠΑΣΧΑ 2017

Μεγάλη Παρασκεύη 14-04-2017

Τα δρομολόγια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Επίσης θα δρομολογηθούν και έκτακτα δρομολόγια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Τα τοπικά δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν με το πρόγραμμα του Σαββάτου.

Μεγάλο Σάββατο 15-04-2017

Όλες οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά καθώς και όλα τα τοπικά δρομολόγια. Θα πραγματοποιηθεί και έκτακτο δρομολόγιο από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ. Ώρα αναχ. 09.45

Κυριακή 16-04-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Την Κυριακή 16-04-2017 Ημέρα του Πάσχα ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός και δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Δευτέρα 17-04-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Την δεύτερη μέρα του Πάσχα, Δευτέρα 17-04-2017 θα πραγματοποιηθούν μόνο οι παρακάτω αναχωρήσεις. ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 09.30, 12.30, 16.30, 17.15  ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 13.00, 16.30, 20.30