Ισολογισμός 2016

Αναρτήθηκε ο ισολογισμός για το έτος 2016. Ανατρέξτε στη σελίδα ‘Εταιρία -> Δημόσια Έγγραφα’