ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/09/2019 έως και 29/09/2019 τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη θα διαμορφωθούν ως εξής:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η     Κ Α Θ Ε   Μ Ε Ρ Α   0 9 .4 5

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Κ Α Θ Ε   Μ Ε Ρ Α    1 2 .0 0