ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 01/11/2019

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/11/2019 τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη θα διαμορφωθούν ως εξής:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Π Ε Μ Π Τ Η                 0 9 . 4 5

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η         1 4 .  1 5

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η                0 9 . 4 5

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η         1 4 . 1 5

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η                1 4 . 1 5

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α                1 4 . 1 5