ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών που επιθυμούν να ταξιδέψουν από και προς την Θεσσαλονίκη την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τις παρακάτω ημέρες και ώρες :

 

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η           18/12/2019      09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Ε Μ Π Τ Η             19/12/2019      09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η    20/12/2019      14.15

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Σ Α Β Β Α Τ Ο           21/12/2019      09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η           22/12/2019      09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α           23/12/2019       09.45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΥΚΑΔΑ  ΑΠΟ 19/12/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/12/2019 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  14.15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΥΚΑΔΑ             24/12/2019     09.45

 

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Ε Μ Π Τ Η                26/12/2019     14.15

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η       27/12/2019    14.15

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η              29/12/2019    09.45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΥΚΑΔΑ  27/12/2019 , 29/12/2019 & 30/12/2019  14.15

 

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Ε Μ Π Τ Η               02/01/2020   09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η       03/01/2020  14.15

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Σ Α Β Β Α Τ Ο             04/01/2020   09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η             05/01/2020   09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α             06/01/2020   09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Τ Ρ Ι Τ Η                     07/01/2020   09.45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΥΚΑΔΑ  ΑΠΟ 03/01/2020 ΕΩΣ  ΚΑΙ  08/01/2020  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ   14.15