ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι  από Δευτέρα 23/03/2020 τα δρομολόγια από Λευκάδα προς Αθήνα και αντίστροφα θα διαμορφωθούν προσωρινά  ως εξής:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Α Θ Η Ν Α :   12.30

Α Θ Η Ν Α – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α :   13.00