ΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΜΗΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα τοπικά δρομολόγια μας θα διέρχονται από την στάση του Αγ. Μηνά.