ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 21/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι από  ΔΕΥΤΕΡΑ 21/09/2020 τα δρομολόγια από

και προς Θεσσαλονίκη θα διαμορφωθούν ως εξής:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    

Π Ε Μ Π Τ Η                  0 9 . 4 5

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η           1 4 . 1 5

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η                 0 9 . 4 5

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α                1 3 . 3 0

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η         1 3 . 3 0

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η                1 3 . 3 0