ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ 8/11/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι  από Κυριακή 08/11/2020 τα δρομολόγια από Λευκάδα

προς Αθήνα και αντίστροφα θα διαμορφωθούν ως εξής:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Α Θ Η Ν Α

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ : 1 2 . 3 0

Α Θ Η Ν Α – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ :   1 3 . 0 00