ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών που επιθυμούν να ταξιδέψουν από και προς την Θεσσαλονίκη την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η             22/12/2021 09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Ε Μ Π Τ Η               23/12/2021 09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Ε Μ Π Τ Η               30/12/2021 09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Ε Μ Π Τ Η               06/01/2022 09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η       07/01/2022  13.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Σ Α Β Β Α Τ Ο             08/01/2022  09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η             09/01/2022  09.45

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α              10/01/2022  09.45

 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α              20/12/2021    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Π Ε Μ Π Τ Η               23/12/2021    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η       24/12/2021    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η       31/12/2021    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η       07/01/2022    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Σ Α Β Β Α Τ Ο             08/01/2022    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η             09/01/2022    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α              10/01/2022    14.15

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    Τ Ρ Ι Τ Η                     11/01/2022    14.15