ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΑΤΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 23-12-2021

Για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση των  επιβατών  που  επιθυμούν  να ταξιδέψουν  κατά  τη  διάρκεια  των  εορτών  των  Χριστουγέννων, τα δρομολόγια από Λευκάδα προς Πάτρα και αντίστροφα θα διαμορφωθούν ως εξής :

Π Ε Μ Π Τ Η  2 3 – 1 2 – 2 0 2 1

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Π Α Τ Ρ Α   0 9 . 1 5

Π Α Τ Ρ Α  – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α  1 6 . 0 0

 

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  2 4 – 1 2 – 2 0 2 1

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Π Α Τ Ρ Α   0 9 . 1 5

Π Α Τ Ρ Α  – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α  1 6 . 0 0