ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 11/03/2024 τα λεωφορεία μας δεν θα διέρχονται από την στάση ”Δημαρχείο” στο Νυδρί λόγω έργων αλλά θα τερματίζουν στο λιμάνι του Νυδριού.