Τοπικά

 

  Λευκάδα – Λυγιά – Νικιάνα – Νυδρί  Δημαρχείο
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.30( Τερματίζει στο λιμάνι ) – 08.30 – 09.00 – 10.50 – 12.45 – 14.00 – 17.30 – 18.45 – 22.30

Σάββατο

07.30( Τερματίζει στο λιμάνι )  – 09.00 – 10.50 – 12.45 – 14.00 – 17.30 – 18.45 – 20.30 – 22.30

Κυριακή

07.30 – 09.00 – 13.00 – 17.30 – 18.45 – 20.30 – 22.30

 Δημαρχείο  Νυδρί – Νικιάνα – Λυγιά – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.45 – 09.00 – 10.00 – 11.30 – 13.30 – 14.15 – 15.30 – 16.15 – 18.15 – 19.30 – 23.00

Σάββατο

08.00 – 10.00 – 11.30 – 13.30 – 16.15 – 18.15 – 19.30 – 21.00 – 23.00

Κυριακή 

08.15 – 10.00 – 15.30 – 18.15 – 19.30 – 21.00 – 23.00

 

 Λευκάδα – Βασιλική 
Δευτέρα έως Παρασκευή

05.40 – 11.00 – 14.00

Σάββατο

06.00 – 14.00

Κυριακή

13.00

 

 Βασιλική – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.15 – 13.45 – 15.45

Σάββατο

07.30 – 15.45

Κυριακή

15.00

 

 Λευκάδα – Αγ.Νικήτας 
Δευτέρα έως Παρασκευή

06.30 – 10.45 – 14.15 – 17.15

Σάββατο

06.30 – 10.45 – 14.15 – 17.15 – 19.00

Κυριακή

06.30 – 10.45 – 14.15 – 17.15 – 19.00

 

  Αγ.Νικήτας – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.30 – 11.40 – 15.15 – 18.10

Σάββατο

07.30 – 11.40 – 15.15 – 18.10 – 19.50

Κυριακή

07.30 – 11.40 – 15.15 – 18.10 – 19.50

 

 Λευκάδα – Παραλία Κάθισμα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

10.45 – 14.15 – 17.15

Σάββατο

10.45 – 14.-15 -17.15 – 19.00

Κυριακή

10.45 – 14.15 – 17.15 – 19.00

 

 Παραλία Κάθισμα – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

11.30 – 15.00 – 18.00

Σάββατο

11.30 – 15.00 – 18.00 – 19.40

Κυριακή

11.30 – 15.00 – 18.00 – 19.40

 

 Λευκάδα Κάστρο-Γύρα 
Δευτέρα έως Σάββατο

 

 

 Κάστρο-Γύρα Λευκάδα 
Δευτέρα έως Σάββατο

 

 

 Λευκάδα – Βλυχό 
Δευτέρα έως Παρασκευή

05.40 – 09.00 – 11.00 – 14.00

Σάββατο

06.00 – 09.00 – 14.00

Κυριακή

14.30

 

 Βλυχό – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.30 – 09.45 – 14.00 – 15.15 – 16.00

Σάββατο

07.45 – 09.45 – 16.00

Κυριακή

16.15

 

 Λευκάδα – Καλαμίτσι 
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

06.30 – 14.15

 

 Καλαμίτσι – Λευκάδα 
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

07.20 – 14.45

 

 Λευκάδα – Καρυά 
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.00 – 10.15 – 13.45 – 15.15

Σάββατο

10.15 – 13.45

 

 Καρύα – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

07.35 – 10.45 – 14.30 – 15.45

Σάββατο

10.45 – 14.30

 

 Λευκάδα – Εγκλουβή 
Τρίτη – Παρασκευή

07.15 – 13.00

 

 Εγκλουβή – Λευκάδα 
Τρίτη – Παρασκευή

07.45 – 13.30

 

 Λευκάδα – Πόρος – Κατωχώρι 
Τρίτη –  Παρασκευή

05.30 – 14.00

Δευτέρα – Τετάρτη –  Πέμπτη

05.45 – 14.00

 

 Πόρος – Κατωχώρι – Λευκάδα 
Δευτέρα έως  Παρασκευή

07.10 – 14.30

 

 Λευκάδα – Σύβοτα  
Δευτέρα – Πέμπτη

05.45 – 14.00

 

 Σύβοτα –  Λευκάδα 
Δευτέρα – Πέμπτη

06.30 – 14.45

 

 Λευκάδα – Φτερνό – Βουρνικά – Σύβρος 
Δευτέρα – Τετάρτη –  Πέμπτη

05.45 – 14.00

Τρίτη – Παρασκευή

05.30 – 14.00

 

 Σύβρος Βουρνικά – Φτερνό – Λευκάδα 
Δευτέρα έως Παρασκευή

06.50 – 15.00

 

 Λευκάδα – Αθάνι 
Τρίτη και Παρασκευή

06.00 – 13.50

 

 Αθάνι – Λευκάδα 
Τρίτη και Παρασκευή

07.00 – 14.45